Bruk "Prudent" i en setning (2023)

"Prudent"

(1)Det erforsvarligå være en god sport.

(2)Det erforsvarligå være en god venn.

(3)Det erforsvarligå være snill mot andre.

(4)Det erforsvarligå spise sunn mat.

(5)Det erforsvarligå være en god samfunnsborger.

(6)Det erforsvarligå trene regelmessig.

(7)Det erforsvarligå være en god lytter.

(8)Det erforsvarligå være snill mot andre.

(9)Det erforsvarligå være et godt forbilde.

(10)Moren min er veldigforsvarligmed pengene hennes.


Setning for "Prudent"

(11)Det erforsvarligå studere hardt på skolen.

(12)Det erforsvarligå alltid fortelle sannheten.

(1. 3)Det erforsvarligå lytte til foreldrene dine.

(14)Min mor er alltidforsvarligmed pengene hennes.

(15)Det erforsvarligå trene for å holde seg frisk.

(16)Det erforsvarligå være respektfull overfor andre.

(17)Det erforsvarligå ha en god kredittscore.

(18)Det erforsvarligfor å spare penger til en regnværsdag.

(19)Det erforsvarligå følge reglene på skolen.

(20)Det erforsvarligå bruke bilbelte i bilen.


"Prudent" i en setning

(21)Det erforsvarligå alltid ha en reserveplan.

(22)Det erforsvarligfor å være ærlig med vennene dine.

(23)Det erforsvarligå være forberedt på nødssituasjoner.

(24)Det erforsvarligå komme i tide til avtaler.

(25)Piloten varforsvarlignår du flyr flyet.

(26)Det erforsvarligå følge reglene i skolen.

(27)Det erforsvarligfor å spare penger til en regnværsdag.

(28)Det erforsvarligfor å spare penger til nødssituasjoner.

(29)Det erforsvarligå ha en plan for pensjonering.

(30)Det erforsvarligå studere til eksamen på forhånd.


"Forsiktig" setning

(31)Han laget enforsvarliginvestering i eiendom.

(32)Det erforsvarligå pusse tennene to ganger om dagen.

(33)Det erforsvarligå vise respekt for de eldste.

(34)Det erforsvarligfor å være ærlig og fortelle sannheten.

(35)Det erforsvarligå være forberedt på nødssituasjoner.

(36)Det erforsvarligå ha testamente og boplan.

(37)Det erforsvarligå be om hjelp når du trenger det.

(38)Det erforsvarligå være oppmerksom på omgivelsene dine.

(39)Det erforsvarligå være takknemlig for det du har.

(40)Det erforsvarligå vise respekt for de eldste.


Eksempler på "Prudent" setninger

(41)Det erforsvarligå følge reglene for å være trygg.

(42)Det erforsvarligå være tålmodig og vente på din tur.

(43)Det erforsvarligfor å være ærlig og fortelle sannheten.

(44)ENforsvarligsjåføren følger alltid trafikkreglene.

(45)Det erforsvarligå ha førstehjelpsskrin hjemme.

(46)Det erforsvarligå lytte til foreldrenes råd.

(47)Det erforsvarligå vise respekt for lærerne dine.

(48)Det erforsvarligå være oppmerksom på andres følelser.

(49)Bonden varforsvarlignår du planter avlingene.

(50)Det erforsvarligå be om hjelp når du trenger det.


Setning med "Prudent"

(51)Det erforsvarligå være tålmodig og vente på din tur.

(52)Det erforsvarligå være tålmodig når du står i kø.

(53)Det erforsvarligå resirkulere for å hjelpe miljøet.

(54)Det erforsvarligå lytte til foreldrenes råd.

(55)Han viste enforsvarligtilnærming til tidsstyring.

(56)Hun laget enforsvarligbeslutning om å investere i aksjer.

(57)Det erforsvarligå bruke hjelm når du sykler.

(58)Det erforsvarligå være tålmodig når du står i kø.

(59)Det erforsvarligfor å spare penger til en regnværsdag.

(60)Det erforsvarligå bruke redningsvest når du kjører båt.


Bruk "Prudent" i en setning

(61)Han viste enforsvarligholdning til risikotaking.

(62)Selskapet tok enforsvarligtilnærming til budsjettering.

(63)Det erforsvarligå studere til en prøve før du tar den.

(64)Det erforsvarligå være organisert med skolearbeidet ditt.

(65)Det erforsvarligå bruke hjelm når du sykler.

(66)Han viste enforsvarligtilnærming til å administrere tiden sin.

(67)ENforsvarligbedriftseier har alltid en reserveplan.

(68)Det erforsvarligå ha et brannslukningsapparat hjemme.

(69)Hun viste enforsvarligholdning til risikotaking.

(70)Læreren min er veldigforsvarlignår det gjelder sikkerhet.


Setning som bruker "Prudent"

(71)Det erforsvarligå alltid bruke bilbelte i bilen.

(72)Det erforsvarligå studere til en prøve før du tar den.

(73)Det erforsvarligfor å være ærlig, selv om det er vanskelig.

(74)Det erforsvarligå være tålmodig og vente på din tur.

(75)Hun laget enforsvarligbeslutning om å studere til eksamen.

(76)Det erforsvarligå være forsiktig når du bruker skarpe gjenstander.

(77)Det erforsvarligå være ansvarlig med dine eiendeler.

(78)Det erforsvarligå alltid bruke solkrem når du er ute.

(79)Det erforsvarligå være ærlig med deg selv og andre.

(80)Det erforsvarligå bruke solkrem når du leker ute.

(Video) 150 Common Idioms in English


Setninger med "Prudent"

(81)Bibliotekaren varforsvarlignår du organiserer bøkene.

(82)Det erforsvarligå bruke solkrem når du er ute.

(83)Han viste enforsvarligtilnærming til å investere pengene sine.

(84)Han viste enforsvarligtilnærming til konfliktløsning.

(85)Det erforsvarligå ha en spareplan for pensjonering.

(86)ENforsvarlighuseier vedlikeholder alltid eiendommen sin.

(87)Det erforsvarligå ha en balansert arbeids-livsplan.

(88)Det erforsvarligå bruke bilbelte når du kjører i bil.

(89)Det erforsvarligå være forsiktig når du håndterer varme gjenstander.

(90)Det erforsvarligå være forsiktig når du bruker skarpe gjenstander.

Setning av "Prudent"

(91)Badevakten varforsvarlignår du ser på svømmerne.

(92)Det var politimannenforsvarligmed å fange tyven.

(93)Det erforsvarligå lytte til foreldrene og lærerne dine.

(94)Det erforsvarligå være forsiktig når du møter nye mennesker.

(95)Hun laget enforsvarligvalg om å spise en sunn frokost.

(96)Det erforsvarligå alltid bruke bilbelte når du kjører.

(97)Det erforsvarligå alltid ha førstehjelpsskrin for hånden.

(98)Han viste enforsvarligtilnærming til å velge sine venner.

(99)Det erforsvarligå ha et budsjett for å administrere utgifter.

(100)Det erforsvarligå ha en variert investeringsportefølje.

"Forsiktige" setninger

(101)Det erforsvarligå alltid be om hjelp når du trenger det.

(102)Det erforsvarligå alltid vaske hendene før du spiser.

(103)Brannmannen varforsvarlignår du slukker brannen.

(104)Det var politimannenforsvarlignår du dirigerer trafikken.

(105)Han viste enforsvarligtilnærming til å administrere sin økonomi.

(106)Han viste enforsvarligholdning til bruk av sosiale medier.

(107)ENforsvarligborger følger alltid lover og regler.

(108)Det erforsvarligå ha forsikring for uventede hendelser.

(109)Det er alltidforsvarligå bruke bilbelte under kjøring.

(110)Han viste enforsvarligforståelse av rettssystemet.

"Forsiktig" bruk i setning

(111)Naboen min er veldigforsvarlignår det gjelder resirkulering.

(112)Han demonstrerte enforsvarligtilnærming til å løse problemer.

(113)Det erforsvarligå undersøke før du gjør et stort kjøp.

(114)Det erforsvarligå ha en sparekonto for pensjonering.

(115)Han viste enforsvarligforståelse av markedstrender.

(116)Advokaten ga enforsvarliganbefaling til sin klient.

(117)Hun viste enforsvarligtilnærming til å administrere økonomien hennes.

(118)Selskapets beslutning om å kutte kostnader var enforsvarligbevege seg.

(119)Treneren varforsvarlignår du planlegger lagets strategi.

(120)Det erforsvarligå studere til eksamen for å få gode karakterer.

Setning om "Prudent"

(121)Selskapet laget enforsvarliginvestering i ny teknologi.

(122)Han demonstrerte enforsvarligtilnærming til å administrere tiden sin.

(123)Hun laget enforsvarligvalg om å gå over til et sunnere kosthold.

(124)Forskeren varforsvarlignår du utfører eksperimentet.

(125)Faren min er alltidforsvarlignår det gjelder sikker kjøring.

(126)Han viste enforsvarligholdning ved å tenke før han snakket.

(127)Han viste enforsvarligholdning til alkoholforbruk.

(128)Han demonstrerte enforsvarligtilnærming til å forhandle en avtale.

(129)Han demonstrerte enforsvarligtilnærming til konflikthåndtering.

(130)Hun demonstrerte enforsvarligbruk av tidsstyringskompetanse.

"Prudent" eksempel

(131)Det erforsvarligå se begge veier før du krysser gaten.

(132)Det erforsvarligå bruke solkrem når du er ute.

(133)Det erforsvarligå bruke passende klær etter været.

(134)Musikeren varforsvarlignår de øver på instrumentet sitt.

(135)Det erforsvarligå resirkulere og ta vare på miljøet.

(136)Hun laget enforsvarligvalg å be om unnskyldning når hun tok feil.

(137)Det erforsvarligå være ansvarlig og følge regler og lover.

(138)Treneren laget enforsvarligbeslutningen om å hvile sin stjernespiller.

(139)Hun laget enforsvarligbeslutning om å unngå farlige situasjoner.

(140)Det erforsvarligå sjekke været før du går på tur.

"Prudent" i setning

(141)Han demonstrerte enforsvarligressursbruk i sitt prosjekt.

(142)Det erforsvarligå se begge veier før du krysser gaten.

(143)Piloten varforsvarligved å sjekke flyet før avgang.

(144)Badevakten varforsvarligi å redde den druknende svømmeren.

(145)Det erforsvarligå være organisert og holde orden på tingene dine.

(146)Piloten laget enforsvarligbeslutning om å lande flyet trygt.

(147)Det erforsvarligå bruke solkrem når du er ute.

(148)Han viste enforsvarligtilnærming til å håndtere gruppepress.

(149)Læreren ga enforsvarligadvarsel om den kommende testen.

(150)ENforsvarligreisende har alltid med seg ekstra kontanter og dokumenter.

"Prudent" setninger på engelsk

(151)Han opptrådte i enforsvarligmåte når man forhandler kontrakten.

(152)Vennen min er veldigforsvarlignår det gjelder å dele lekene hennes.

(153)Det erforsvarligfor å spare litt av godtgjørelsen til en regnværsdag.

(154)Byggearbeideren varforsvarlignår du bygger huset.

(155)Brannmannen varforsvarligå slukke brannen raskt.

(156)Legen ga enforsvarliganbefaling for et sunt kosthold.

(157)Det erforsvarligå ha et sunt kosthold og trene regelmessig.

(158)Embroiling til siste oppgave er ikke enforsvarligvalg.

(159)Embroiling til siste diskusjon er ikke enforsvarligvalg.

(160)Alltid væreforsvarligav din sikkerhet når du går alene om natten.

Lag setning med "Prudent"

(161)Det erforsvarligfor å spare litt av godtgjørelsen til en regnværsdag.

(Video) Teaching How to Add Detail to Your Writing | Learn English | Learning Everyday with Lisa Aaron

(162)Det erforsvarligå alltid låse dører og vinduer om natten.

(163)Det erforsvarligå ha førstehjelpsskrin i nødstilfeller.

(164)ENforsvarligeleven stiller alltid spørsmål og avklarer tvil.

(165)ENforsvarligkunstneren beskytter alltid deres immaterielle rettigheter.

(166)Læreren varforsvarlignår du velger bøkene til klassen.

(167)Politimannen laget enforsvarligbeslutning om å ringe etter backup.

(168)Læreren viste enforsvarligtilnærming til klasseromsledelse.

(169)Det erforsvarligå ha et godt forhold til naboene.

(170)Det erforsvarligå ha en reservestrømkilde under strømbrudd.

Setninger som bruker "Prudent"

(171)Læreren ga enforsvarligmengden lekser til elevene.

(172)Væreforsvarligav forbruksvanene dine for å unngå økonomiske problemer.

(173)Faren min er veldigforsvarlignår det gjelder å ta vare på bilen vår.

(174)Min tante er veldigforsvarlignår det kommer til å lage sunne måltider.

(175)Broren min er veldigforsvarlignår det kommer til å pusse tennene.

(176)Kokken varforsvarligi å bruke ferske ingredienser til oppskriften.

(177)Hun laget enforsvarligbeslutning om å be om hjelp når hun trengte det.

(178)Legen viste enforsvarligtilnærming til forskrivning av medisiner.

(179)Det erforsvarligå alltid sjekke været før du går ut.

(180)Legen ga enforsvarligadvarer om farene ved røyking.

Setning fra "Prudent"

(181)Selskapet laget enforsvarligbeslutning om å ekspandere til nye markeder.

(182)ENforsvarliginvestor gjør alltid sine undersøkelser før de investerer.

(183)ENforsvarligforeldre overvåker alltid barnets nettaktivitet.

(184)Det erforsvarligå ha en beredskapsplan for naturkatastrofer.

(185)Fremføringen er et resultat avforsvarligøkonomistyring.

(186)Min bestemor er veldigforsvarlignår det gjelder å ta medisinen hennes.

(187)Det erforsvarligå være organisert og holde styr på eiendelene dine.

(188)Det erforsvarligå ha en god balanse mellom arbeid og privatliv for å unngå utbrenthet.

(189)Det var legenforsvarligved forskrivning av medisin til pasienten.

(190)Kunstneren varforsvarligved valg av farger til maleriet.

(191)Det erforsvarligå be om hjelp når du ikke forstår noe.

(192)Tannlegen varforsvarligi å rense tennene mine for å forhindre hull.

(193)Brannmannen laget enforsvarligvedtak om å evakuere bygget.

(194)Min venn er alltidforsvarlignår det gjelder å ta gode valg.

(195)Regjeringen viste enforsvarligtilnærming til å styre økonomien.

(196)Det erforsvarligå ha en backup-plan i tilfelle uventede hendelser.

(197)Læreren ga enforsvarligforslag til forbedring av studievaner.

(198)ENforsvarligkjæledyrseier tar alltid med kjæledyret sitt til regelmessige kontroller.

(199)Selskapets administrerende direktør laget enforsvarligbeslutning om å utvide virksomheten.

(200)Søsteren min er veldigforsvarlignår det gjelder å holde rommet rent.

(201)Læreren varforsvarligved å velge riktig bok for oss å lese.

(202)Det erforsvarligå bruke solkrem når du går ute på en solrik dag.

(203)Bonden varforsvarligi å plante de riktige avlingene for sesongen.

(204)Dommeren varforsvarligved å ta en rettferdig avgjørelse i rettssaken.

(205)Min tante er alltidforsvarlignår det gjelder å planlegge ferien hennes.

(206)Det erforsvarligå alltid se begge veier før du krysser gaten.

(207)Det erforsvarligå være oppmerksom på omgivelsene når du går alene.

(208)Hun laget enforsvarligvalg om å bli hjemme og hvile når hun var syk.

(209)Det erforsvarligå bruke solkrem for å beskytte huden mot solen.

(210)ENforsvarligshopper sammenligner alltid priser før et kjøp.

(211)ENforsvarligansatte følger alltid selskapets retningslinjer og prosedyrer.

(212)Legen ga enforsvarliganbefaling for pasientens helse.

(213)Fetteren min er veldigforsvarlignår det gjelder å ta vare på kjæledyrene hennes.

(214)Kokken varforsvarlignår du måler ingrediensene til oppskriften.

(215)Byggearbeideren laget enforsvarligbeslutning om å bruke en hjelme.

(216)Hun laget enforsvarligvalg om å spise en sunn frokost før skolen.

(217)Læreren ga enforsvarligforslag til forbedring av skriveferdighetene.

(218)Hun viste enforsvarligholdning til miljøet sitt ved resirkulering.

(219)Det erforsvarligå ha god forståelse for økonomistyring.

(220)Det erforsvarligå søke råd fra eksperter før du tar en beslutning.

Kort og enkel eksempelsetning for "Prudent" | "Forsiktig" setning

(221)ENforsvarligjobbsøker undersøker alltid selskapet før han søker.

(222)Onkelen min er veldigforsvarlignår det gjelder å spare til pensjonisttilværelsen.

(223)Læreren min er veldigforsvarlignår det gjelder sikker bruk av teknologi.

(224)Bibliotekaren varforsvarligved å anbefale den rette boken for min alder.

(225)Han viste enforsvarligtilnærming til å håndtere konflikter med vennene sine.

(226)Det erforsvarligfor å lese instruksjonene før du bruker et nytt apparat.

(227)ENforsvarligmedarbeider holder alltid tidsfrister og leverer kvalitetsarbeid.

(228)Utøveren tok enforsvarligtilnærming til trening for konkurransen.

(229)Han opptrådte i enforsvarligmåte når du skal håndtere vanskelige situasjoner.

(230)Legen laget enforsvarligbeslutning om å foreskrive riktig medisin.

(231)Søsteren min er alltidforsvarlignår det gjelder å ta vare på kjæledyrene hennes.

(232)Bedriftseieren viste enforsvarligtilnærming til å ansette nye medarbeidere.

(233)Regjeringen laget enforsvarligbeslutning om å investere i fornybar energi.

(234)Det erforsvarligå ha en reservestrømkilde i tilfelle strømbrudd.

(235)Min bestefar er veldigforsvarlignår det gjelder å ta vare på hagen hans.

(236)Faren min er veldigforsvarlignår det gjelder planlegging av familieferier.

(237)Læreren min er alltidforsvarlignår det gjelder sikkerhet i klasserommet.

(238)Hun laget enforsvarligbeslutning om å ta en pause når hun følte seg overveldet.

(239)Selskapet viste enforsvarligtilnærming til miljømessig bærekraft.

(240)Selskapet laget enforsvarligbeslutning om å kutte kostnader under lavkonjunkturen.

Hvordan skriver du en god setning med "Prudent"?

(241)Regjeringens politikk var enforsvarligsvar på den økonomiske krisen.

(242)Hun varforsvarligmed investeringene sine, så hun kunne gå av med tidlig pensjon.

(Video) 古装电视剧 |【浮璎传 Her World】10 包衣出身的汉姓女,拥有一副娇媚容貌,淡然聪慧得天下至尊钟爱,独宠一生 (《乐游原》许凯,《云襄传》秦岚,吴谨言)💖看剧迷

(243)Bedriftseieren laget enforsvarligbeslutning om å investere i ny teknologi.

(244)Hun laget enforsvarligbeslutning om å ta en pause fra jobben for å unngå utbrenthet.

(245)Det var legenforsvarligi å skrive ut riktig medisin for min sykdom.

(246)Treneren varforsvarligi å lære oss de riktige teknikkene for sporten.

(247)Min bestemor er alltidforsvarlignår det gjelder å ta vare på helsen hennes.

(248)Det erforsvarligå ha en backup-plan i tilfelle ting ikke går som forventet.

(249)Det erforsvarligå være snill mot andre, selv om de er forskjellige fra deg.

(250)Hun viste enforsvarligholdning til hennes forhold ved å være ærlig.

(251)Det erforsvarligå vise respekt for andre, selv om du er uenig med dem.

(252)Det erforsvarligå alltid lese instruksjonene før du bruker et nytt produkt.

(253)Hun viste enforsvarligholdning til helsen hennes ved å trene regelmessig.

(254)Regjeringen laget enforsvarligvedtak om å øke midlene til utdanning.

(255)ENforsvarligforbrukeren leser alltid produktanmeldelser før et kjøp.

(256)Deforsvarligforeldre lærte sine barn verdien av å spare penger.

(257)Byggearbeideren varforsvarligi bruk av hjelme på arbeidsplassen.

(258)Han var enforsvarliginvestor, diversifisere sin portefølje og minimere risiko.

(259)Væreforsvarligav tiden du bruker på sosiale medier for å unngå utsettelse.

(260)Legens diagnose var enforsvarligvurdering av pasientens tilstand.

Engelske setninger med lyd som bruker ordet "Prudent".

(261)Han laget enforsvarligvalg om å prioritere sin helse og velvære fremfor jobb.

(262)Det er viktig å væreforsvarligav informasjonen du deler på sosiale medier.

(263)Han viste enforsvarligholdning ved å vurdere konsekvensene av hans handlinger.

(264)ENforsvarligbedriftseier vurderer alltid risikoen før de tar avgjørelser.

(265)Det erforsvarligå søke råd fra eksperter før du tar viktige avgjørelser.

(266)ENforsvarligeleven stiller alltid spørsmål og søker avklaring ved behov.

(267)ENforsvarlighuseier vedlikeholder alltid eiendommen for å unngå kostbare reparasjoner.

(268)ENforsvarligkjæledyrseier gir alltid riktig omsorg og oppmerksomhet til kjæledyrene sine.

(269)Det erforsvarligå søke profesjonelle råd før du tar viktige avgjørelser.

(270)Antoninus Pius var en klok ogforsvarlighersker som ble respektert av sitt folk.

TranslateNO.com Online gratis ordbok

(271)Væreforsvarligav mulighetene som er tilgjengelige for deg og dra nytte av dem.

(272)Hun laget enforsvarligbeslutning om å ta en pause når hun følte seg overveldet.

(273)Utøverens treningsregime var enforsvarligforberedelse til konkurransen.

(274)Det erforsvarligå ha et balansert kosthold og trene regelmessig for god helse.

(275)Det er lurt å væreforsvarligav maten du spiser for å opprettholde en sunn livsstil.

(276)Væreforsvarligav fristene for oppgavene dine for å unngå stress i siste liten.

(277)Badevakten laget enforsvarligbeslutning om å stenge bassenget under et tordenvær.

(278)Han viste enforsvarligholdning ved å innrømme sine feil og lære av dem.

(279)Hun laget enforsvarligvalg om å tenke før hun handlet, for å unngå å gjøre feil.

(280)ENforsvarligforeldre tar alltid hensyn til barnas sikkerhet og velvære.

Hvordan bruke "Prudent" med eksempelsetninger.

(281)Hun laget enforsvarligvalg å lese instruksjonene før du starter prosjektet.

(282)Hun viste enforsvarligholdning til hennes sikkerhet ved å låse dørene om natten.

(283)ENforsvarligreisende har alltid med seg viktige dokumenter og kontanter på et trygt sted.

(284)Hun var enforsvarligsjåfør, som alltid følger trafikkreglene og bruker sikkerhetsbeltet.

(285)Alltid væreforsvarligav konsekvensene av dine handlinger før du tar en beslutning.

(286)Væreforsvarligav relasjonene du danner på college for å unngå giftige vennskap.

(287)Det erforsvarligå ha en god kredittscore for å kvalifisere for lån og kredittkort.

(288)Det erforsvarligå ha en god forståelse av juridiske rettigheter og plikter.

(289)ENforsvarliggründer analyserer alltid markedstrender før de lanserer et produkt.

(290)ENforsvarligleder vurderer alltid de langsiktige konsekvensene av sine beslutninger.

(291)Nøysom bortsett fra kjærligheten til håndverksøl, er han veldigforsvarligmed utgiftene hans.

(292)Det er lurt å væreforsvarligav personene du stoler på med din personlige informasjon.

(293)Forskeren varforsvarligi å utføre eksperimenter for å finne en kur for en sykdom.

(294)Regjeringensforsvarligpolitikk bidro til å stabilisere økonomien under en resesjon.

(295)Moren min er veldigforsvarlignår det gjelder å sjekke været før du går ut.

(296)Væreforsvarligav tiden du bruker på telefonen for å unngå distraksjoner i timen.

(297)Han laget enforsvarligvalget om å vente på den rette muligheten, og den kom til slutt.

(298)Laget laget enforsvarligbeslutningen om å fokusere på forsvar, og det førte til et mesterskap.

(299)Hun var enforsvarligleder, alltid med tanke på den langsiktige virkningen av hennes beslutninger.

(300)Det er lurt å væreforsvarligav studieteknikkene du bruker for å maksimere læringen din.

(301)Det erforsvarligå spare penger til en regnværsdag, men det er også viktig å nyte livet.

(302)Selskapetsforsvarligøkonomisk styring tillot den å takle økonomiske nedgangstider.

(303)Hun var enforsvarligforeldre, som alltid setter barnas sikkerhet og velvære først.

(304)Det erforsvarligå ha god forståelse for miljøspørsmål og bevaring.

(305)ENforsvarligbrukere av sosiale medier vurderer alltid virkningen av innlegg og kommentarer.

(306)Hun laget enforsvarligbeslutning om å studere til testen i stedet for å gå ut med venner.

(307)Hun laget enforsvarligbeslutning om å be om tillatelse før du bruker andres ting.

(308)Han laget enforsvarligbeslutning om å søke råd fra eksperter før du foretar et større kjøp.

(309)Det erforsvarligå ha god forståelse for psykisk helse og søke hjelp ved behov.

(310)ENforsvarligbeslutningstaker vurderer alltid de langsiktige konsekvensene av sine handlinger.

(311)Lagetsforsvarligbruk av ressurser gjorde det mulig å oppnå suksess med begrenset finansiering.

(312)Regjeringen laget enforsvarligvedtak om å øke midlene til utdanning og helsevesen.

(313)Alltid væreforsvarligav tilbakemeldingene du får fra professorene dine for å forbedre arbeidet ditt.

(314)Treneren min er alltidforsvarlignår det gjelder å sørge for at vi varmer opp før vi spiller sport.

(315)Væreforsvarligav menneskene du omgir deg med, da de kan påvirke oppførselen din.

(316)Væreforsvarligav mengden alkohol du inntar for å unngå negative effekter på helsen din.

(317)Væreforsvarligav kursene du velger å ta for å sikre at de stemmer overens med dine karrieremål.

(318)Han studerte hardt til eksamen, men han gjorde også enforsvarligbeslutning om å ta pauser og hvile.

(319)ENforsvarligjobbsøker forbereder seg alltid til intervjuer og undersøker bedriften på forhånd.

(320)Væreforsvarligav ordene du bruker når du kommuniserer med andre for å unngå misforståelser.

(321)Det er viktig å væreforsvarligav ressursene du bruker i forskningen din for å sikre nøyaktighet.

(322)Alltid væreforsvarligav mulighetene for nettverksbygging og koblinger innen ditt felt.

(Video) MULTISUB《云遥令》23:陈晓乱世之中立下赫赫战功荣登帝王之位,与名门淑女两情相悦,蒹葭二人历经风雨伉俪情深,携手演绎一代传奇帝后(《梦华录》陈晓、《遇见璀璨的你》陈乔恩)❤️华语甜剧社

(323)Hun var enforsvarligreisende, alltid undersøker destinasjoner og tar nødvendige forholdsregler.

(324)Det er viktig å væreforsvarligav kildene du bruker for ditt akademiske arbeid for å unngå plagiering.

(325)Hun var enforsvarligshopper, alltid på jakt etter de beste tilbudene og unngå unødvendige kjøp.

(326)ENforsvarliggründer vurderer alltid markedstrender og konkurranse før du starter en bedrift.

(327)Selskapet laget enforsvarligbeslutning om å investere i ny teknologi, og det lønnet seg i det lange løp.

(328)Han var alltid enforsvarliginvestor, undersøker nøye hver mulighet før du tar en beslutning.

(329)Hun var enforsvarligplanlegger, alltid vurdere potensielle hindringer og utvikle beredskapsplaner.

(330)Filip II var kjent for sitt strenge og autoritære styre, som ga ham kallenavnet den forstandige.

(331)Hvis du vil bygge rikdom, må du lære å være detforsvarligmed pengene dine og unngå å være improvident.

(332)Selskapets administrerende direktør laget enforsvarligflytte ved å investere i ny teknologi for å ligge foran konkurrentene.

(333)Han laget enforsvarligbeslutning om å investere i fornybar energi, i erkjennelse av viktigheten av bærekraft.

(334)Legen ga ham beskjed om at det ville være detforsvarligå slutte å røyke for å forbedre sin generelle helse.

(335)Hun sørger alltid for å gjøre research før hun gjør noen større kjøp, som er enforsvarligvane å ha.

(336)Hvis du vil lykkes i livet, må du lære å være detforsvarligmed ressurser og unngå å være improvisert.

(337)Finansrådgiveren anbefalte aforsvarliginvesteringsstrategi som vil minimere risiko og maksimere avkastning.

(338)Selv om han ble fristet til å satse på en ny bil, laget han denforsvarligbeslutning om å spare pengene sine til en regnværsdag.

(339)Selv om været så klart ut, var det stilleforsvarligå ta med en paraply i tilfelle det begynte å regne.

(340)Politikerensforsvarligbeslutningen om å gå på akkord med motparten førte til vedtakelse av et viktig lovforslag.

(341)Hun visste at det var detforsvarligå bruke hjelm mens hun syklet, men hun følte seg fortsatt uovervinnelig og hoppet ofte over det.

(342)Selskapets administrerende direktør laget enforsvarligbeslutning om å diversifisere investeringene, noe som til slutt førte til økt fortjeneste.

(343)Hun visste at det var detforsvarligå begynne å spare til pensjon tidlig, så hun opprettet en konto på 401k og bidro regelmessig.

(344)Ettersom det globale markedet blir stadig mer volatilt, er det detforsvarligå lagre midler for potensielle økonomiske nedgangstider.

(345)Til tross for presset fra vennene hans, bestemte han seg for at det ville bli merforsvarligå bli hjemme og studere til sin kommende eksamen.

(346)Til tross for sin kjærlighet til designerklær, laget hunforsvarligvalg å handle i bruktbutikker og spare penger til fremtiden hennes.

(347)Selv om han ble fristet til å kaste ut en ny bil, bestemte han seg for at det ville bli merforsvarligå spare pengene sine og investere dem klokt.

(348)Hun bruker alltid hjelm når hun sykler, som er enforsvarligsikkerhetstiltak for å beskytte hodet hennes i tilfelle en ulykke.

(349)Selv om det var fristende å ta en snarvei gjennom skogen, bestemte de seg for at det ville bli merforsvarligå holde seg til hovedveien.

(350)Selv om det var fristende å ta en snarvei, visste han at det ville bli merforsvarligå følge den etablerte ruten for å unngå å gå seg vill.

(351)Selskapets styre foretok enforsvarligbeslutning om å diversifisere sin portefølje for å redusere eksponeringen mot markedsvolatilitet.

(352)Hun visste at det ville bli merforsvarligå vente til uværet gikk over før hun gikk ut, selv om hun var ivrig etter å få litt frisk luft.

(353)Regjeringens vedtak om å iverksette strengere forskrifter på miljø var enforsvarligflytte for å beskytte planeten for fremtidige generasjoner.

(354)Investeringsforvalterens tillitsansvar overfor pensjonskassen pålegger dem å gjøreforsvarliginvesteringsbeslutninger og unngå interessekonflikter.

(355)Til tross for den økonomiske nedgangen har BNS klart å opprettholde sin lønnsomhet og finansielle stabilitet, noe som er et bevis på selskapets sterke ledelse ogforsvarligrisikohåndteringspraksis.

(356)Hva er den moderne definisjonen av "Forsiktig"?

(357)Hvordan å bruke "Forsiktig" med eksempelsetninger.

(358)Hvis du måtte forklare til noen som lærte engelsk hva "Forsiktig"er, hva vil du si?

(359)Kanskje det virker som et enkelt spørsmål, men betydningen av ordet "Forsiktig"kan bli glatt.

(360)Den beste definisjonen av "Forsiktig"Jeg har hørt så langt.

(361)"Forsiktig" - definisjon, bilder, uttale og bruksnotat.

(362)Hva er den beste definisjonen av "Forsiktig"?

(363)Hva er definisjonen på "Forsiktig"?

(364)Hva er "Forsiktig"? detaljert definisjon og betydning.

(365)Bruk "Forsiktig"i en setning.

(366)Ordet "Forsiktig" i eksempelsetninger.


(367)Engelske setninger med lyd ved å bruke ordet "Forsiktig".

(368)Hva er definisjonen av "Forsiktig" av Merriam-Webster.

(369)"Forsiktig" i en setning (særlig god setning som sitat, ordtak ...).

(370)Hvordan skriver du en god setning med "Forsiktig"?

(371)"Forsiktig" setningseksempler.

(372)"Forsiktig"i en setning.

(373)Her er 100 fantastiske eksempler på setninger og setninger med ordet "Forsiktig".

(374)Hvordan forklarer du "Forsiktig"?

(375)Hva kan jeg si i stedet for "Forsiktig"?

(376)Hva er et synonym for "Forsiktig"?

(377)Hva er et antonym for "Forsiktig"?

(378)Hva mener du med "Forsiktig"?

(379)Hva er et annet ord for "Forsiktig"?

(380)Hva er den beste definisjonen av "Forsiktig"?

(381)Hva er "Forsiktig"definisjon og mening?


(382)Hvordan å bruke "Forsiktig"i en setning.

(383)Ordet "Forsiktig" i eksempelsetninger.

(384)"Forsiktig"betydning på engelsk",Forsiktig" definisjoner.

(385)Primære betydninger av "Forsiktig".

(386)Fullstendige definisjoner av "Forsiktig".

(387)Full betydning av "Forsiktig".

(388)Ordet "Forsiktig" i eksempelsetninger.

(389)Beste definisjon av "Forsiktig".

(390)Definer "Forsiktig"i en setning, definer"Forsiktig"i ett ord.

(391)Hva er betydningen av "Forsiktig"i en setning.

(392)Ordet "Forsiktig" i eksempelsetninger.

(393)Hva er opprinnelsen og roten til "Forsiktig".

Lær engelsk raskere gjennom fullstendige setninger med "Prudent"

Setninger er overalt.
Uten setninger fungerer ikke språket egentlig.

Når du først begynte å lære engelsk, kan det hende du har lært utenat ord som f.eksEngelsk betydning av ordet "Prudent"; Men nå som du har en bedre forståelse av språket, er det en bedre måte å gjøre det pålære betydningen av "Prudent" gjennom setningseksempler.

Riktignok er det fortsatt ord du ikke kjenner. Men hvis du lærerhele setninger med "Prudent", i stedet for ordet "Prudent" i seg selv, kan du lære mye raskere!

Fokuser engelsklæringen din på setninger med "Prudent".

Hvorfor er det viktig å fokusere på setninger?
Setninger er mer enn bare rekker av ord. De er tanker, ideer og historier. Akkurat som bokstaver bygger ord, bygger ord setninger. Setninger bygger språk, og gir det personlighet.

Igjen, uten setninger, er det ingen reell kommunikasjon. Hvis du bare leste ord akkurat nå, ville du ikke kunne forstå hva jeg sier til deg i det hele tatt.

- Ordet "Prudent" i eksempelsetninger.
- "Prudent" i en setning.
- Hvordan bruke "Prudent" i en setning.
- 10 eksempler på setninger "Prudent".
- 20 eksempler på enkle setninger "Prudent".

Alle delene av tale på engelsk brukes til å lage setninger. Alle setninger inkluderer to deler: subjektet og verbet (dette er også kjent som predikatet). Subjektet er personen eller tingen som gjør noe eller som er beskrevet i setningen. Verbet er handlingen personen eller tingen tar eller beskrivelsen av personen eller tingen. Hvis en setning ikke har et subjekt og et verb, er det ikke en fullstendig setning (f.eks. I setningen "Gikk til sengs" vet vi ikke hvem som la seg).

Fire typer setningsstruktur.

Enkle setninger med "Prudent"

En enkel setning med "Prudent"inneholder et subjekt og et verb, og det kan også ha et objekt og modifikatorer. Den inneholder imidlertid bare én uavhengig klausul.

Sammensatte setninger med "Prudent"

En sammensatt setning med "Prudent"inneholder minst to uavhengige klausuler. Disse to uavhengige setningene kan kombineres med komma og koordinerende konjunksjon eller med semikolon.

Komplekse setninger med "Prudent"

En kompleks setning med "Prudent"inneholder minst én uavhengig klausul og minst én avhengig klausul. Avhengige klausuler kan referere til subjektet (hvem, hvilken) sekvensen/tidspunktet (siden, mens), eller årsakselementene (fordi, hvis) i den uavhengige klausulen.

(Video) MUTLISUB《许你星河万丈》30:靳东化身凤凰男与童蕾假戏真做意外离婚,被美色利用跌入谷底,童蕾的不离不弃让彼此重拾爱情,走向幸福彼岸(《纵有疾风起》靳东、《星汉灿烂》童蕾)❤️华语甜剧社

Sammensatte-komplekse setninger med "Prudent"

Setningstyper kan også kombineres. ENsammensatt-kompleks setning med "Prudent"inneholder minst to uavhengige klausuler og minst en avhengig klausul.

Videos

1. Trademark WARNING - KDP Account Terminated - TAKE ACTION
(Paul Marles)
2. How to make a cement cement pot Pots made of plastic
(Athiwat Cement Pots)
3. Non-Sport Football Games
(Cammyplayer)
4. Cậu Bé Đánh Giày Người Nghĩa Lộ (The Boy Shining Shoes from Nghia Lo - Author: Pham Tin An Ninh)
(Truyện Mới Mỗi Ngày )
5. 古装电视剧|【权倾天下Dominate The World】23 一夕之间,侯府贵女竟沦落成罪臣之女,满眼仇视的她,隐忍权谋华丽逆袭,报仇雪恨霸行天下(《梦华录》陈晓,陈乔恩)💖看剧迷
(看剧迷Watch CDrama)
6. Mass Evacuation in Italy! Crazy Flash flood blows away cars and houses in Cesena, Italy
(Wild WeatherUS)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 11/05/2023

Views: 5735

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.